Thách Thức Danh Hài
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 2 - Phần thi thí sinh Huỳnh Nhu & Duy Phương

[Thách Thức Danh Hài] Tập 2 - Phần thi thí sinh Huỳnh Nhu & Duy Phương

10minute 3seconds 6510178 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Mạc Văn Khoa

[Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Mạc Văn Khoa

10minute 45seconds 11562806 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Quang Hiếu

[Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Quang Hiếu

16minute 39seconds 3189792 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Bạn gái Trấn Thành

[Thách Thức Danh Hài] Bạn gái Trấn Thành "quậy tưng" tại TTDH - Thiện Trung (Tập 3 - 29/4/2015)

12minute 25seconds 11724458 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Dương Lâm

[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Dương Lâm

12minute 34seconds 6048238 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Jeremy

[Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Jeremy

8minute 51seconds 587263 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 6 - Phần thi thí sinh Trường Giang & Trọng Vinh

[Thách Thức Danh Hài] Tập 6 - Phần thi thí sinh Trường Giang & Trọng Vinh

12minute 6seconds 3635954 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Thúy An

[Thách Thức Danh Hài] Tập 7 - Phần thi của thí sinh Thúy An

16minute 58seconds 4725128 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Minh Dự & Thùy Trang

[Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Minh Dự & Thùy Trang

11minute 4seconds 826354 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 9 - Phần thi của nhóm Quốc Khải

[Thách Thức Danh Hài] Tập 9 - Phần thi của nhóm Quốc Khải

12minute 59seconds 2203222 Lượt xem
 Những màn biểu diễn khiến cho Trấn Thành - Việt Hương cười

Những màn biểu diễn khiến cho Trấn Thành - Việt Hương cười "lăn lộn" trong Thách Thức Danh Hài!

4minute 53seconds 2913576 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Cháu trai Trường Giang đại náo TTDH - Phương Nam (Tập 1 - 15/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Cháu trai Trường Giang đại náo TTDH - Phương Nam (Tập 1 - 15/4/2015)

9minute 50seconds 5506188 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Thầy giáo lang thang chinh phục BGK - Nguyễn Chí Thoại (Tập 1 - 15/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Thầy giáo lang thang chinh phục BGK - Nguyễn Chí Thoại (Tập 1 - 15/4/2015)

11minute 37seconds 3118920 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Minh Thùy

[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Minh Thùy

3minute 50seconds 965309 Lượt xem
 Thách Thức Danh Hài Tập 1 (15/4/2015) - Full HD

Thách Thức Danh Hài Tập 1 (15/4/2015) - Full HD

44minute 30seconds 8085011 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Việt Hương

[Thách Thức Danh Hài] Việt Hương

1minute 3seconds 23190 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Xuân Phú

[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 - Phần thi thí sinh Xuân Phú

5minute 22seconds 827708 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Thí sinh giảm cân để tham gia TTDH - Duy Khương (Tập 1 - 15/4/2015)

[Thách Thức Danh Hài] Thí sinh giảm cân để tham gia TTDH - Duy Khương (Tập 1 - 15/4/2015)

9minute 32seconds 999033 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài]

[Thách Thức Danh Hài] "Không thi hài thì thi ăn quýt!" - Hoàng Sơn (Tập 3 - 29/4/2015)

3minute 34seconds 121926 Lượt xem
 [Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Cát Vy

[Thách Thức Danh Hài] Tập 5 - Phần thi thí sinh Cát Vy

3minute 46seconds 4585781 Lượt xem